Transformacja cyfrowa biznesu — korzyści i kluczowe etapy

Transformacja cyfrowa biznesu

Transformacja cyfrowa to proces integracji technologii cyfrowych we wszystkich aspektach działalności biznesowej, wymagający fundamentalnych zmian w technologii, kulturze, operacjach oraz sposobie tworzenia nowych produktów i usług.

Korzyści płynące z transformacji cyfrowej

Przedsiębiorstwa szybko zastępują tradycyjne procesy interakcji cyfrowymi, wykorzystując najnowsze technologie. Bardzo często do transformacji dochodzi nie dlatego, że firmy same o tym decydują, ale dlatego, że muszą to zrobić, aby przetrwać. Zapotrzebowanie na skuteczną technologię cyfrową dla biznesu wzrosło na dzisiejszym rynku, a firmy, które nie dostosują się do nowego modelu cyfrowego konsumenta, prawdopodobnie przestaną istnieć.

Przedsiębiorstwa, które są gotowe na zmiany i potrafią dostosować się do bardziej elastycznych modeli operacyjnych, mają większy niż kiedykolwiek potencjał sukcesu. Dzieje się tak, ponieważ transformacja cyfrowa biznesu obejmuje wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa i oferuje skuteczne sposoby ich usprawnienia wraz z rozwojem technologii cyfrowej.

Kluczowe etapy transformacji cyfrowej

Chociaż procesy cyfrowej transformacji różnią się w zależności od firmy, istnieje kilka kluczowych kroków, które są wspólne dla wszystkich.

Transformacja cyfrowa biznesu
  • Stworzenie planu, który zaspokoi wszystkie potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa — na początku procesu cyfrowej transformacji kluczowe jest określenie obszarów rozwoju, jak również zestawu technologii, które pomogą w tym rozwoju. W tym celu firmy powinny dokonać inwentaryzacji swoich zasobów, zwracając uwagę na te, które wymagają modernizacji.
  • Szkolenie pracowników do pracy z nowymi technologiami. Proces ten może powodować wiele wyzwań, ponieważ w tradycyjnych modelach biznesowych od pracowników oczekiwano jedynie znajomości określonych systemów, które miały być używane przez wiele lat.
  • Odejście od starszych technologii. Bardzo często firmy wydają ogromne sumy pieniędzy na wsparcie i utrzymanie starszych technologii, które nie są już opłacalne i nie mogą obsługiwać procesów cyfrowych wymaganych przez rynek. Dzieje się tak dlatego, że unowocześnianie starych technologii jest trudne i zbyt kosztowne.