Podatki pośrednie – rodzaje i funkcje

Podatki pośrednie

Podatki to temat, który zawsze wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Okazuje się jednak, że większość Polaków ma niewielką wiedzę na ich temat. Aby ją uzupełnić, warto dowiedzieć się, jakie są rodzaje płaconych danin i poznać ich najważniejsze funkcje.

Czym są podatki pośrednie

Zgodnie z obowiązującą definicją podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, obowiązkowe i bezzwrotne świadczenie w formie pieniężnej płacone na rzecz państwa. Podstawę prawną umożliwiającą nakładanie tego rodzaju danin publicznych stanowi artykuł 217 Konstytucji. Zasadniczo wyróżnia się podział na podatki pośrednie i bezpośrednie, które wspólnie tworzą system podatkowy uregulowany ustawą Ordynacja podatkowa. Pierwsze z wymienionych płaci się wraz z ceną kupowanego towaru lub usługi, drugie uiszcza się samodzielnie do urzędu skarbowego. Wśród podatków pośrednich płaconych w Polsce wyróżnia się VAT, akcyzę oraz podatek od gier. Szczegółowo zostało to omówione na stronie pwc.pl.

Podatki pośrednie

Charakterystyka podatków pośrednich

Podatek od towarów i usług nazywany również VAT-em to jedna z najważniejszych z danin, która stanowi około 40% wszystkich wpływów budżetu państwa. Jego zastosowanie pozwala państwu na uzyskanie środków niezbędnych do realizacji określonych zadań, wpływa na zwiększenie dyscypliny podatkowej oraz przyczynia się do zmniejszenia ilości zakupów w tzw. szarej strefie. W Polsce wyróżnia się 7 stawek VAT-u, najniższa wynosi 0%, a najwyższa 23%. We wszystkich państwach należących do UE stosuje się także podatek akcyzowy naliczany do określonych towarów. Jego podstawową funkcją jest ograniczenie korzystania ze szkodliwych substancji, takich jak wyroby tytoniowe, czy napoje alkoholowe. Akcyza nałożona jest również na energię elektryczną, paliwa oraz samochody. Podatek od gier wliczony jest w cenę, którą trzeba zapłacić za uczestnictwo w grze losowej. Jego podstawowym zadaniem jest zniechęcanie obywateli do hazardu.