Czym jest IPO?

IPO, czyli Initial Public Offering jest to istotny instrument inwestycyjny, który ukazuje początkową ofertę akcji spółki dla dużego grona odbiorców. Następnie akcje spółki stają się wolne do obrotu na giełdzie czy też na platformach pozagiełdowych. IPO funkcjonuje głównie w Stanach Zjednoczonych, lecz także w Europie oraz Azji.

Co ważne zwrot uzyskiwany dzięki IPO jest o wiele wyższy, aniżeli tradycyjna inwestycja w papiery wartościowe. Na początku takich inwestycji lokowanie akcji na giełdzie miało służyć przyciągnięciu dodatkowych środków wykorzystywanych na wszelkie potrzeby spółki. Uzyskane ze sprzedaży akcji pieniądze są wydawane przez zarząd spółki i akcjonariuszy większościowych na modernizację sprzętu, realizację nowych projektów czy też na poprawę ogólnej wyceny firm, także spłatę zadłużeń. IPO to proces organizowany przez instytucje finansowe, który jest bardzo złożony i składa się z wielu etapów. Co ważne, nie każdy może zakupić akcje w jego ramach, a sama ich wartość już w jeden dzień po IPO potrafi znacznie wzrosnąć. Ten instrument inwestycyjny jest sposobem na zarobienie dodatkowych pieniędzy poprzez inwestowanie w papiery wartościowe. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nowym akcjonariuszem może przynieść duże przychody, jak i straty.

W jaki sposób zarządzać IPO?

Spółka decydująca się na IPO rozpoczyna już o wiele wcześniej swoje przygotowania. Niekiedy jest to wyprzedzenie nawet sięgające paru lat. Muni ona zagwarantować zgodność swojej księgowości, zarządzania oraz procedur wewnętrznych z zasadami panującymi na giełdzie papierów wartościowych, na której ma być notowana. Na samym początku przygotowywany jest dokument sprzedaży albo prospekt, przy pomocy maklera, firmy zajmującej się handlem papierami wartościowymi albo banku inwestycyjnego. W dokumencie znajdują się wszelkie ważne informacje dotyczące spółki i stanowi on dokumentację sprzedaży w ramach IPO. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie przez spółki swojego zamiaru emisji akcji w Internecie czy gazetach, poprzez swoich doradców. Zadaniem doradców spółki jest określenie ceny akcji na poziomie, na którym na pewno się sprzedadzą.