Blog

Ceny transferowe – sposoby wyznaczania, zasady obliczania, charakterystyka

W transakcjach biznesowych czasami możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której produkt lub usługa zostaje sprzedana z jednego do drugiego podmiotu, po cenie innej, niż rynkowa. W szczególności taka sytuacja może mieć miejsce pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, które współpracują ze sobą i posiadają konkretne powiązania. Kazus, o którym mowa, to transakcja wykorzystująca tzw. ceny transferowe, czyli specjalnie ustanowione stawki pieniężne, wydatkowane na produkt lub usługę pomiędzy dwoma podmiotami powiązanymi ze sobą. Ceny transferowe i aspekty prawne w Polsce i Europie. Analiza sytuacji przez organy państwowe Kwoty za transakcje zawierane pomiędzy powiązanymi podmiotami nie mogą być całkowicie dowolne czy w jakiś...

Read more