Ceny transferowe – sposoby wyznaczania, zasady obliczania, charakterystyka

W transakcjach biznesowych czasami możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której produkt lub usługa zostaje sprzedana z jednego do drugiego podmiotu, po cenie innej, niż rynkowa. W szczególności taka sytuacja może mieć miejsce pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, które współpracują ze sobą i posiadają konkretne powiązania. Kazus, o którym mowa, to transakcja wykorzystująca tzw. ceny transferowe, czyli specjalnie ustanowione stawki pieniężne, wydatkowane na produkt lub usługę pomiędzy dwoma podmiotami powiązanymi ze sobą.

Ceny transferowe i aspekty prawne w Polsce i Europie. Analiza sytuacji przez organy państwowe

Kwoty za transakcje zawierane pomiędzy powiązanymi podmiotami nie mogą być całkowicie dowolne czy w jakiś sposób zaniżone. Dotyczy to sytuacji, w której jedna firma sprzedaje produkt po niższych niż rynkowe cenach normalnej sprzedaży, bądź druga firma skupuje te towary po cenach zawyżonych. Oczywiście istnieje pewne pole do własnych interpretacji i korekty wartości danej usługi czy produktu. W każdym razie nie mogą one być podejrzane dla organów kontrolujących ceny transferowe. Wyspecjalizowany organ podatkowy może analizować warunki i okoliczności związane z zawieraniem rzeczonych transakcji. W drodze postępowania mogą zostać wykryte nieprawidłowości, na przykład związane z dokonywaniem zakupu niespełniających kryteriów rynkowych.

Pojawiający się problem z określeniem ceny transferowej używanej rzeczy czy aktywów

O ile w przypadku dokonywania transakcji pomiędzy dwoma powiązanymi przedsiębiorstwami, polegających na sprzedaży i kupnie nowych produktów, nie powinno przysporzyć wielu problemów, to w sytuacji wyceniania używanych rzeczy może zaistnieć problem odpowiedniego ustalenia ceny. Taka sytuacja może mieć miejsce m.in. w sytuacji, kiedy firma A sprzedaje powiązanej firmie B używany sprzęt budowlany, nieruchomości czy pojazdy mechaniczne. Takie transakcje mają charakter jednorazowy i często opiewają na wysokie kwoty. W przypadku aktywów i przedmiotów używanych należy zawsze wskazać trudności z oszacowaniem dokładnej ich wyceny. Tutaj przedsiębiorca ma nieco większe pole do popisu, ponieważ cena używanego sprzętu, sprzedawanego przy zastosowaniu ceny transferowej, może opiewać na kwoty niższe, równe bądź wyższe niż wartość rynkowa. Kalkulacja, związana z wyznaczeniem konkretnej kwoty sprzedażowej może myć ustala na drodze zasad przyjmowanych przez przedsiębiorstwo. W obliczeniach należy zawierać dokładne wyliczenia dotyczące kosztów, zarówno tych pośrednich jak i bezpośrednich.