Elektroniczne sprawozdania finansowe

Z początkiem jesieni 2018 roku obowiązywać zaczęło nowe prawo dla firm. Odtąd sporządzanie oraz składanie finansowych sprawozdań musi mieć miejsce drogą elektroniczną. 

Co to są sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe to dokumenty przedstawiające stan majątkowy, a także wyniki działalności gospodarczej konkretnego podmiotu. Aby je okresowo tworzyć, wymagane są uprawnienia określonych firm i osób. Do wypełniania ich zobowiązany jest każdy, kto musi prowadzić księgi rachunkowe oraz podmioty, które z własnego wyboru dokonały wybory księgi rachunkowej jako metody ewidencjonowania swojej działalności. W praktyce zobowiązanymi do złożenia sprawozdań finansowych podmiotami są podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli wszystkie polskie spółki kapitałowe, a także fizyczne osoby, które prowadzą księgi rachunkowe.

E-sprawozdania już obowiązkowe

Kiedyś sprawozdania finansowe można było składać tradycyjnie, dziś już tylko elektronicznie. Wszystko się zmieniło 1 października 2018 r.  Po tym terminie wszyscy zobowiązani do składania sprawozdań ze swojej działalności podlegają nowym regulacjom prawnym. Dlatego przedsiębiorcy są obecnie zobowiązani do tworzenia i przesyłania e-sprawozdań finansowych, zabezpieczonych specjalnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, za pośrednictwem konta ePUAP. Oryginał sporządzonego przy pomocy specjalnego programu raportu przesyłany jest tylko drogą elektroniczną, a ewentualny wydruk komputerowy stanowi jedynie kopię takiego dokumentu.

Za sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań w formie elektronicznej, odpowiadają kierownicy poszczególnych jednostek biznesowych. W praktyce przygotowanie prawidłowo wypełnionego sprawozdania z działalności danego podmiotu odbywa się przy pomocy księgowego. Dokument wykonywany jest w pliku komputerowym. Ministerstwo Finansów dokonało wskazania formatu, w jakim można zapisać e-raport. Sprawozdania elektroniczne przesyłane są za sprawą rządowego systemu teleinformatycznego, który z łatwością można znaleźć w pwc.pl.