Pożyczki unijne dla firm

Na tej stronie dowiesz się o programie Przedsiębiorcze Świętokrzyskie i pożyczkach unijnych dla firm z województwa świętokrzyskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w dniu 27 marca 2017 r. podpisał umowę operacyjną
z Lubelską Fundacją Rozwoju na udzielanie pożyczek preferencyjnych dla  świętokrzyskich firm, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju udziela pożyczek preferencyjnych

na warunkach wskazanych poniżej.

 

 

 

 

Dla kogo?

O pożyczkę może ubiegać się:

  • mikro, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, który zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników i osiąga roczne przychody do 50 mln EUR.

 

 

Na co?

Przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie nowych lub istotne ulepszenie produktów lub usług. 

Sfinansujemy inwestycje związane z:

  • - dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch,
  • - możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalości,
  • - zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji.

 

 

Pożyczka dla MSP to:

  • - oprocentowanie: 1,87 % (stałe) z zastosowaniem pomocy de minimis,

  • - kwota pożyczki: od 5.000 zł do 1.000.000 zł,
  • - okres finansowania: do 5 lat z możliwością6 m-cy karencji,
  • - brak prowizji za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki,
  • - bezpłatnie pomagamy wypełnić wniosek,

Przykładowe przedsięwzięcia

Zakup maszyn, urządzeń, adaptacja nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalnosci gospodarczej

nabycie środków transportu przez przedsiębiorstwo nie prowadzące działalności w zakresie dogowego transportu towarowego

zakup materiałów i surowców w związku z rozpoczęciem nowego profilu działalności

oraz wiele innych

Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju to:

- ponad 100 mln zł na udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na rozwój działalności mikro, malych i średnich przedsiębiorstw,

- ponad 3,5 tys udzielonych pożyczek na łączną kwotę ponad 250 mln zł

 

K O N T A K T

25-008 Kielce, ul. Staszica 1, lok. 106-107
tel.: 41 313-31-77

www.biznespozyczka.eu

adam.sadlo@lfr.lublin.pl; 661 550 240

anita.grabska@lfr.lublin.pl; 601 55 90 11